Mike PunselieFysiotherapeut - Oedeemtherapeut - Fysiotherapeut Chronisch Netwerk -Mylogenics practitioner - Eigenaar NeoKinesis

Mike volgde na zijn C.I.O.S.-opleiding de opleiding fysiotherapie aan de academie voor fysiotherapie Thim van der Laan. Hij is fysio- en oedeemtherapeut en regiovertegenwoordiger voor Chronisch ZorgNet, een landelijk dekkend netwerk voor gespecialiseerde fysiotherapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.
Mike specialiseerde zich in de afgelopen 10 jaar verder in het Brian Mulligan manuele concept, de opleiding dry needling in Domburg, en het behandelconcept Mylogenics.