Oefentherapie

Mensendieck & Cesar

Gezondheidscentrum Lage Zijde

Hoe is jouw houding? Hoe beweeg jij?

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De oefentherapeut Mensendieck/ Cesar helpt jou met het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een verkeerde houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.

De oefentherapeut kijkt samen met jou naar je leefstijl, je lichaamshouding en manier van bewegen in dagelijkse activiteiten. Door samen je alledaagse handelingen te bekijken en te analyseren, kunnen veel klachten worden herleid. Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar je hele lichaam. En zodra je weet waar de pijn vandaan komt en hoe je houding en manier van bewegen je klacht beïnvloedt, kan je samen een oplossing bedenken.

Want door grip te krijgen op je eigen houding en manier van bewegen, verhelp je niet alleen je klachten, maar leer je ook je eigen lijf beter kennen. En zo kan je, ook voor de lange termijn, met plezier blijven bewegen.

Wat is oefentherapie?

Veel lichamelijke klachten zijn niet het gevolg van een ziekte of aandoening maar hebben hun oorsprong in hoe iemand zich in het dagelijks leven beweegt. Soms is er juist wel een duidelijke aandoening of ziekte en is het de vraag hoe iemand het beste kan bewegen ondanks de beperkingen.

Oefentherapie maakt je bewust van de invloed van dit zogenaamde houdings- en bewegingsgedrag op je klachten. En helpt je om dat gedrag te veranderen en zo je klachten op te lossen, te voorkomen of te beheersen.

Vaak wordt gedacht dat oefentherapie je leert om langer rechtop te zitten of te lopen. Het gaat niet om de perfecte houding – het gaat om de beste houding voor jou. En wat voor jou goed is is afhankelijk van de mogelijkheden en onmogelijkheden van jouw lijf. En daar gaan we samen naar op zoek.
Vervolgens gaan we op zoek naar houdingen en bewegingen die je klachten verminderen. Zo word je je steeds meer bewust van hoe je beweegt en de invloed die dat heeft op je klachten – of het verminderen van die klachten.

Met oefeningen leer je om die ‘nieuwe’ houdingen en bewegingen aan te leren en toe te passen in het dagelijks leven.

Oefening baart kunst

De naam zegt het al: om succes te behalen met oefentherapie moet je oefenen. En jij bent daarmee vooral zelf verantwoordelijk voor de voortgang. Alleen jij kunt immers je bewegingsgedrag veranderen.

Wanneer helpt oefentherapie?

Oefentherapie Mensendieck/ Cesar helpt dan ook bij heel veel verschillende klachten zoals rugklachten, bekkenklachten en orthopedische klachten. Maar ook bij klachten die op het eerste oog minder voor de hand liggen zoals hoofdpijnklachten, spanningsklachten (burnout), ademhalingsklachten  zoals hyperventilatie, CANS (RSI) of neurologische klachten.

Als je je afvraagt of oefentherapie jou kan helpen bij je klachten, bel ons gewoon even. Daar zijn we voor.

Bewustwording.

Met behulp van de oefentherapeut leert u bewuster om te gaan met uw eigen lichaam. U zult merken dat u steeds vaker automatisch kiest voor een betere houding en een meer gezonde manier van bewegen. En zo bent u dus uiteindelijk zelf degene die uw klachten kan verhelpen of verminderen.

Ontspanning

Te veel spanning in het lichaam kan tot allerlei klachten leiden. Ontspannen is dan de voor de hand liggende oplossing, maar bijna niets is moeilijker dan goed ontspannen. Een gezonde manier van ademen is daarbij onmisbaar. Die helpt u niet alleen ontspannen, maar is ook belangrijk voor uw totale gezondheid.

Door verschillende oorzaken kunt u een ontspannen manier van ademen kwijtraken. Het adempatroon is dan verstoord. Een oefentherapeut helpt u eerst het ademen in rust te leren beheersen en vervolgens ook tijdens beweging. Deze ademoefeningen worden gecombineerd met spier­ontspannende oefeningen en houding corrigerende oefeningen.

De behandeling.

De eerste twee stappen in de behandeling zijn een intakegesprek en een onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar uw klachten vandaan komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging of houding veroorzaakt pijn? Samen met de oefentherapeut kijkt u via spiegels naar uw houding en beweging. De oefentherapeut geeft hierbij inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.

De volgende stap is het oefenen. Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hierin verbeteringen aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk) situatie.

Voorkomen van terugkerende klachten

De kracht van oefentherapie is dat u herhaling van klachten leert voorkomen. Samen met de oefentherapeut heeft u uw houdings- en beweging gewoonten vastgesteld. Oefeningen, die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen en dat uw houding verbetert. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U vervalt niet in oude gewoonten en wordt als het ware uw eigen therapeut. Kortom: u past het geleerde toe in het dagelijks leven en dit voorkomt dat klachten terugkeren.

Contactgegevens

AGBcode praktijk 07062342